top of page

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Goalz Voetbal

Pijlkruid 61, 8081 SL Elburg, 0633030512, goalzvoetbal@gmail.com

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Goalz Voetbal

Goalz Voetbal verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. 

Persoonsgegevens

Goalz Voetbal verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Emailadres

  • Telefoonnummer

  • Geboortedatum

 

Doeleinden

Goalz Voetbal verwerkt deze persoonsgegevens voor aanmelding voetbaldag(en).

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en vanuit wettelijke verplichtingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Goalz Voetbal hier gerechtvaardigde belang bij heeft:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Goalz Voetbal zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Goalz Voetbal passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goalz Voetbal gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Goalz Voetbal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze informatie wordt geanonimiseerd verzonden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Blokkeer Google Analytics
 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om Goalz Voetbal een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Raoul Jessurun

0633030512 of goalzvoetbal@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Goalz Voetbal, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page